.........

Strona Główna

Strona Główna 

 

DAT.0330.2.2018                                                             Gniezno, dnia 03.01.2018r.

PLAN

postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

 

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

 

Rodzaj zamówienia

(Roboty budowlane– Dostawy - Usługi)

 

Tryb udzielania  zamówienia

 

Orientacyjna wartość w zł  netto

Przewidywany termin  wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1.

 

Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie

 

Dostawy

 

 Przetarg nieograniczony

 

320.000

 

IV kwartał 2018r.

 

2.

 

Obsługa portierni Zakładu wraz z obsługą wewnętrznej centrali automat. sygnalizacji pożaru

 

 

 

Usługi

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

145.000

 

 

IV kwartał

2018r.

 

4.

 

Usługa żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie

 

 

Usługi

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

3.800.000,00

 

 

IV kwartał

2018r.

 

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 

 


Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
62-200 Gniezno
ul. Elizy Orzeszkowej 27
tel. 61/4262455 do 57
tel/fax 61/4262458


Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej


Umowa z
Narodowym Funduszem
Zdrowia

 

 

 

 

Aktualizacja 17.11.2017

StudioWWW

email: zol@zolgniezno.com.pl