.........

Strona Główna

Strona Główna


 

DAT.0330.2.2017                                                                       Gniezno, dnia 20.01.2017r.

PLAN

postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017.

 

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

 

Rodzaj zamówienia

(Roboty budowlane– Dostawy - Usługi)

 

Tryb udzielania  zamówienia

 

Orientacyjna wartość w zł  netto

Przewidywany termin  wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1.

 

Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie

 

Dostawy

 

 Przetarg nieograniczony

 

300.000

 

IV kwartał

2017

 

2.

 

Obsługa portierni Zakładu wraz z obsługą wewnętrznej centrali automat. sygnalizacji pożaru

 

 

 

Usługi

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

135.000

 

 

IV kwartał

2017

 

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 

 


Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
62-200 Gniezno
ul. Elizy Orzeszkowej 27
tel. 61/4262455 do 57
tel/fax 61/4262458


Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej


Umowa z
Narodowym Funduszem
Zdrowia

 

 

 

 

Aktualizacja 14.05.2012

StudioWWW

email: zol@zolgniezno.com.pl