.........

Strona Główna

Strona Główna 

 

 

DAT.0330.2.2019                                                                                                                                                                                                          Gniezno, dnia 14.01.2020r.

PLAN

postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

 

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

 

Rodzaj zamówienia

(Roboty budowlane– Dostawy - Usługi)

 

Tryb udzielania  zamówienia

 

Orientacyjna wartość w zł  netto

Przewidywany termin  wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1.

 

Usługa żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie

 

 

Usługi

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

600.000,00 zł

 

 

I kwartał

2020r.

 

2.

 

Usługa Prania bielizny – zmówienie na okres 2 lata

 

 

Usługi

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

480.000,00 zł

 

 

I kwartał

2020r.

 

3.

 

Usługa żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie – zamówienie na okres 2 lat

 

Usługi

 

 Przetarg nieograniczony

 

2.100.000,00 zł

 

II kwartał 2020r.

4.

Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ – Budowa budynku z salami chorych i gabinetami dla pracowników medycznych oraz sanitariatami.

 

 

 

Roboty budowlane

 

 

 

Przetarg

nieograniczony

 

 

 

1.800.800.00 zł

 

 

II kwartał

2020r.

5.

Obsługa portierni Zakładu wraz z obsługą wewnętrznej centrali automat. sygnalizacji pożaru

 

Usługa

Przetarg

nieograniczony

 

170.000,00 zł

IV kwartał

2020r.

6.

Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie

 

 

Dostawy

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

300.000,00 zł

 

 

IV kwartał

2020r.

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 

 


Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
62-200 Gniezno
ul. Elizy Orzeszkowej 27
tel. 61/4262455 do 57
tel/fax 61/4262458


Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej


Umowa z
Narodowym Funduszem
Zdrowia

 

 

 

 

Aktualizacja 17.11.2017

StudioWWW

email: zol@zolgniezno.com.pl