.........

Strona Główna

Strona Główna 

 

DAT.0330.2.2019                                                                                                                                                                                                            Gniezno, dnia 03.01.2019r.

PLAN

postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

 

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

 

Rodzaj zamówienia

(Roboty budowlane– Dostawy - Usługi)

 

Tryb udzielania  zamówienia

 

Orientacyjna wartość w zł  netto

Przewidywany termin  wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1.

 

Usługa żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie

 

 

Usługi

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

900.000,00

 

 

I kwartał

2019r.

 

2.

 

Obsługa portierni Zakładu wraz z obsługą wewnętrznej centrali automat. sygnalizacji pożaru

 

 

 

Usługi

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

145.000

 

 

IV kwartał

2019r.

 

4.

 

Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie

 

Dostawy

 

 Przetarg nieograniczony

 

320.000

 

IV kwartał 2019r.

5.

Usługa Prania bielizny

Usługa

Przetarg

nieograniczony

210.000

IV kwartał

2019r.

6.

Usługa żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie

 

 

Usługi

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

4.200.000,00

 

 

IV kwartał

2019r.

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 

 


Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
62-200 Gniezno
ul. Elizy Orzeszkowej 27
tel. 61/4262455 do 57
tel/fax 61/4262458


Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej


Umowa z
Narodowym Funduszem
Zdrowia

 

 

 

 

Aktualizacja 17.11.2017

StudioWWW

email: zol@zolgniezno.com.pl