strona Główna

strona Główna


             TERAPIA ZAJĘCIOWA


Zakład zapewnia różne formy terapii zajęciowej prowadzonej przez wykwalifikowanych instruktorów w zakresie:

-artoterapii(terapia poprzez sztukę)
-ergoterapii(terapia poprzez pracę)
-terapii ruchem
-terapii rozrywką
-muzykoterapii

 

 

     
    
 


 


    
 


 

     

   Cofnij


Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
62-200 Gniezno
ul. Elizy Orzeszkowej 27
tel. 61/4262455 do 57
tel/fax 61/4262458


Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej


Umowa z
Narodowym Funduszem
Zdrowia


 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktualizacja 14.05.2012

StudioWWW

email: zol@zolgniezno.com.pl