strona Główna

strona Główna


                LOKALIZACJAZakład znajduje się w Gnieźnie przy ul. Elizy Orzeszkowej 27. Usytuowany jest na peryferiach miasta, otoczony zielenią co zapewnia ciszę, spokój oraz wypoczynek. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych dla 190 pacjentów. 

 

  Cofnij


Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
62-200 Gniezno
ul. Elizy Orzeszkowej 27
tel. 61/4262455 do 57
tel/fax 61/4262458


Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej


Umowa z
Narodowym Funduszem
ZdrowiaAktualizacja 14.05.2012

StudioWWW

email: zol@zolgniezno.com.pl