strona Główna

strona Główna


               BUDYNKI ZAKŁADU


Parterowe budynki Zakładu nie posiadają barier archtektonicznych, co gwarantuje łatwy i wygodny dostęp do wszystkich pomieszczeń oraz swobodne poruszanie się po terenie zakładu. Gwarantujemy wysoki standard warunków sanitarno - higienicznych, wszystkie nasze pomieszczenia dostosowane są do osób niepełnosprawnych .         


  Cofnij


Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
62-200 Gniezno
ul. Elizy Orzeszkowej 27
tel. 61/4262455 do 57
tel/fax 61/4262458


Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej


Umowa z
Narodowym Funduszem
Zdrowia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktualizacja 14.05.2012

StudioWWW

email: zol@zolgniezno.com.pl