strona Główna

strona Główna


 

   Zakład udziela stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne

   niż szpitalne osobom dorosłym płci męskiej z zaburzeniami psychicznymi.

    Do zadań Zakładu należy:

  •   udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych ;

  •   zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych ;

  •   zapewnienie konsultacji specjalistycznych ;

  •   profilaktyka i promocja zdrowia ;

  •   edukacja zdrowotna;

  •   zapewnienie produktów leczniczych ;

  •   zapewnienie świadczeń terapeutycznych ;

  •   opieka i pielęgnacja ;

  •   opieka psychologiczna ;

  •   zapewnienie odpowiednich warunków socjalno-bytowych łącznie z wyżywieniem      odpowiednim do stanu zdrowia .

 

Aktualizacja 14.05.2012

StudioWWW

email: zol@zolgniezno.com.pl