strona Główna

strona Główna


 
 
 

 

 


Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
62-200 Gniezno
ul. Elizy Orzeszkowej 27
 

tel. 61/4262455 do 57
tel/fax 61/4262458


Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej


Umowa z
Narodowym Funduszem
Zdrowia


 

 

Aktualizacja 10.07.2018

 

email: zol@zolgniezno.com.pl