Strona Główna

Strona GłównaZakład Opiekuńczo-Leczniczy
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
62-200 Gniezno                             ul. Elizy Orzeszkowej 27
tel.       061/4262455 do 57
tel/fax. 061/4262458

Lp Stanowisko Telefon Wew.
1 Dyrektor 426 24 55 do 57 212
2 Sekretariat 426 24 55 do 57 tel/fax 426 24 58  
3 Główna Księgowa 426 24 55 do 57 215
4 Z-ca Głównego Księgowego 426 24 55 do 57 214
5 Kierownik d/s administracyjno technicznych  426 24 55 do 57 216
6 Specjalista d/s kadr 426 24 55 do 57 225
7 Biuro socjalno-statystyczne 426 24 55 do 57 224
8 Apteka 426 24 55 do 57 218
9 Gabinet psychologa 426 24 55 do 57 230
10 Pielęgniarka Oddziałowa 426 24 55 do 57 220
11 Oddział - Odcinek 1 426 24 55 do 57 221
12 Oddział - Odcinek 2 426 24 55 do 57 222
13 Oddział - Odcinek 3 426 24 55 do 57 223


Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
62-200 Gniezno
ul. Elizy Orzeszkowej 27
tel. 61/4262455 do 57
tel/fax 61/4262458


Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej


Umowa z
Narodowym Funduszem
Zdrowia

 

 

 

 

Aktualizacja 14.05.2012

StudioWWW

email: zol@zolgniezno.com.pl