Strona Główna

Strona Główna


                      CERTYFIKAT ISO 9001

                                            Certyfikat  ISO  

Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, ul. Orzeszkowej 27  wdrożył System Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy 
     PN-EN ISO  9001 : 2009.   

Certyfikat Zarządzania Jakością PN-EN  ISO  9001 : 2001
(obecnie 9001 : 2009)      został przyznany w dniu   26 stycznia 2004 roku.  
„ISO, czyli International Standard Organisation, to międzynarodowa organizacja pozarządowa, z siedzibą w Genewie, powołana do życia w 1947 roku. Jej celem jest tworzenie i promowanie międzynarodowych standardów w różnych dziedzinach”.  
Funkcjonowanie Zakładu w warunkach rynkowych  sprawia, że potwierdzony certyfikatem wysoki standard jakości świadczonych usług medycznych są dla pacjentów gwarancją bezpieczeństwa, odgrywają coraz większą rolę w trakcie negocjonowania wszelkich umów. Jakość świadczonych usług medycznych stanowi podstawowy warunek pozyskiwania zaufania pacjentów, wzrostu wiarygodności Zakładu w oczach społeczeństwa oraz stałego rozwoju Zakładu.
System zarządzana jakością oparty na normach ISO 9001, usprawnia funkcjonowanie Zakładu, poprawia strategię marketingu, popularyzuje dobre wzory organizacyjne, rozwija inicjatywy powstające wewnątrz Zakładu, aktywizuje działania zespołów pracowniczych, sprzyja konkurencyjności.
 Wdrożenie systemu jakości zakończonego przyznaniem certyfikatu, nie ma charakteru jednorazowego przedsięwzięcia. Zakład podjął się stałego zobowiązania do świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie i stosowania określonych w dokumentacji procedur oraz ciągłego doskonalenia jakości wykonywanych usług medycznych.   Cofnij


Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
62-200 Gniezno
ul. Elizy Orzeszkowej 27
tel. 61/4262455 do 57
tel/fax 61/4262458


Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej


Umowa z
Narodowym Funduszem
Zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja 14.05.2012

StudioWWW

email: zol@zolgniezno.com.pl