Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 

Ogłoszenia - Archiwum

SK.1101.1.2017 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W DZIEDZINE PSYCHIATRII 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ w Gnieźnie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie psychiatrii, wybrano:

Psychiatryczna Praktyka Lekarska

Karolina Drożdżal – Kolubczyńska

Ul. 3 Maja 23/1/3

62 – 200 Gniezno

Wyżej wymienione oferta spełnia wymagania postawione oferentom.

Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa na realizację świadczeń zdrowotnych w terminie określonym w Warunkach Konkursu Ofert.

 

Gniezno, dnia 24.08.2017r.                                 

 

  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno