Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 

Ogłoszenia - Archiwum
 

SK.1101.3.2016

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PSYCHOLOGII

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ w Gnieźnie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii, wybrano:

1)    Gabinet Psychologiczny

Monika Wiśniewska

62 – 200 Gniezno, Os. Piastowskie 14 A/2

równoważnik 1 etatu z jednoczesnym pełnieniem funkcji koordynatora pracy zespołu psychologów

2)    Pracownia Psychologii

Maciej Waszczyk

88 – 400 Żnin, Bożejewice 18

równoważnik 1 etatu 

Wyżej wymienione oferty spełniają wymagania postawione oferentom.

Z wybranymi oferentami zostaną zawarte umowy na realizację świadczeń zdrowotnych w terminie określonym w Warunkach Konkursu Ofert. 

Gniezno, dnia 02.12.2016r.     

 

 

  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno