Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 

Ogłoszenia - Archiwum
 

DAT.372.1.1.2016                                                                Gniezno, dnia 07.11.2016r.

 

Informacja

dotycząca złożonych ofert do dnia 07 listopada 2016r.do godz. 830

w postępowaniu przetargowym na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

w Gnieźnie, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy - Pzp

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę  324.000 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia: od 01.12.2016r. do 30.11.2017r

Warunki płatności – 30 dnia od daty otrzymania faktury.

W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto/brutto

 

 

1.

Konsorcjum:

PGF URTICA  Sp. z .o. 

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A

 

54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120

91-342 Łódź, ul Zbąszyńska 3

 

271.910,09 zł netto

 293.663,33 zł brutto

 

2.

Konsorcjum:

FARMACOL  SA. 

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o.

 

 

40-541 Katowice,

 ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice,

 ul. Rzepakowa 2

 

268.753,63 zł netto

    290.253,92 zł brutto

 

 

 

  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno