Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 

Ogłoszenia - Archiwum

 

SK.1101.2.2016

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W DZIEDZINE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ w Gnieźnie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób wewnętrznych, wybrano:

 

1)    Prywatny Gabinet Lekarski

lek.med. Maciej Szymańczyk

62 – 200 Gniezno, ul. Sienkiewicza 1               

równoważnik 1 etatu z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika działu medycznego

 

2)    Specjalistyczny Gabinet Lekarski

Choroby Wewnętrzne i Reumatologia

 lek.med. Przemysław Błaszak

 62 – 200 Gniezno, ul. Chrobrego 40 C

 równoważnik 0,5 etatu

 

Wyżej wymienione oferty spełniają wymagania postawione oferentom.

Z wybranymi oferentami zostaną zawarte umowy na realizację świadczeń zdrowotnych w terminie określonym w Warunkach Konkursu Ofert.

Gniezno, dnia 26.10.2016r.                                 

 

  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno