Strona ZOL Gniezno  

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 

 

Ogłoszenia - Archiwum

                                                           

O g ł o s z e n i e

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ w Gnieźnie

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie

 zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

 

  1. Adaptację kuchni i zmywalni oddziałowej  - odcinek III
  2. Adaptację kuchni i zmywalni oddziałowej  - odcinek II

Zapytanie ofertowe Nr DAT.372/II.2.2016 z dnia 04.03.2016r.

      Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie

zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe – Anna Kapelińska

62 – 200 Gniezno, Os. Wł. Łokietka 17A/2.

 

Uzasadnienie wyboru: 

oferta spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Gniezno, dnia 17.03.2016r.

 

 

 

 

 

   

 

    ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

   

 


Aktualizacja 2016-03-25 14:33  Strona ZOL Gniezno