Strona ZOL Gniezno  

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 

 

Ogłoszenia - Archiwum

                                                                 Gniezno, 28.10.2014

DFK.322.7.2014

 

Wezwanie do odbioru depozytu po zmarłym Leszku Przybylskim

 

            Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie wzywa do odbioru depozytu pieniężnego w kwocie 10766,17 zł po zmarłym w dniu 15 listopada 2010 roku pacjencie Leszku Przybylskim.

Termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania.

W razie niepodjęcia depozytu pieniężnego przez uprawnionego w terminie, likwidacja depozytu nastąpi z mocy prawa.

Uwaga

Niniejsze wezwanie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 6 miesięcy.

 

 

 

 

 

   

 

    ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

   

 


Aktualizacja 2016-02-01 15:29  Strona ZOL Gniezno