Strona ZOL Gniezno  

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 

 

Ogłoszenia - Archiwum

                                                                                              Gniezno, 28.10.2014

 DFK.322.5.2014

  

Wezwanie do odbioru depozytu po zmarłym Marianie Orzechowskim

 

            Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie wzywa do odbioru depozytu pieniężnego w kwocie 6 292,42 zł po zmarłym w dniu 21 stycznia 2010 roku pacjencie Marianie Orzechowskim.

Termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania.

W razie niepodjęcia depozytu pieniężnego przez uprawnionego w terminie, likwidacja depozytu nastąpi z mocy prawa. 

Uwaga

Niniejsze wezwanie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 6 miesięcy.

 

 

 

 

 

   

 

    ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

   

 


Aktualizacja 2016-02-01 15:29  Strona ZOL Gniezno