Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
 
 
Ogłoszenia - Archiwum

  

SK.1101.2.2015

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGII DLA 78 PACJENTÓW ODCINKA II

 

 

 

Komisja powołana zarządzeniem nr 4/2015r. z dnia 07.04.2015r. Dyrektora Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Gnieźnie, ul. Elizy Orzeszkowej 27, informuje, że:

 

w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert wybrano oferenta:

 

Pracownia Psychologii

Maciej Waszczyk

Bożejewice 18

88 – 400 Bożejewice

 

 

Oferenci mogą wnieść odwołanie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego.

 

 

 

 

 

Gniezno, dnia 20.04.2015r.                                  Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                 

                                                                                              Magdalena Helik

 

                   

                         ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

    

 

 


 Strona ZOL Gniezno