Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
 
 
Ogłoszenia - Archiwum

  

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGII DLA 80 PACJENTÓW ODCINKA I

 

Komisja powołana zarządzeniem nr 3/2015r. z dnia 10.03.2015r. Dyrektora Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Gnieźnie, ul. Elizy Orzeszkowej 27, informuje, że:

w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert wybrano oferenta:

Gabinet Psychologiczny

Monika Wiśniewska

Os. Piastowskie 14 A/2

62 – 200 Gniezno

 

Oferenci mogą wnieść odwołanie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego.  

 

Gniezno, dnia 20.03.2015r.                                  Przewodniczący Komisji Konkursowej 

                                                                          Magdalena Helik

 

 

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

    

 

 


 Strona ZOL Gniezno