Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
 
 
Ogłoszenia - Archiwum

  

Data zamieszczenia 17.07.2013

                                        OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

Ul. Elizy Orzeszkowe 27, 62 – 200  Gniezno

ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

1.      Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896).

2.      Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2012.0.182).

3.      Dokumenty o których mowa w pkt 2 ogłoszenia, kandydaci składają w Sekretariacie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie, przy ul. Elizy Orzeszkowej 27, w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

4.      Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Sekretariacie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie, przy ul. Elizy Orzeszkowej 27.

5.      Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – 2 miesiące od dnia upływu terminu na składanie kandydatur.

6.       O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej i wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.

 

 

 

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 

    

 

 


 Strona ZOL Gniezno