Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
 
 
Ogłoszenia-Archiwum

  

DAT. 372.2.2012                                                                              Gniezno, dnia 06.11.2012r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zamówienie publiczne:  przetarg nieograniczony na dostawę leków i materiałów medycznych.

 

Zamawiający:   Zakład Opiekuńczo Leczniczy SP ZOZ

                          Ul. E. Orzeszkowej 27

                          62 – 200  Gniezno

 

 Zamawiający na podstawie art. 92 ustawy – Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę leków i materiałów medycznych wybrano ofertę:

 

                        Konsorcjum

                        PGF URTICA  Sp. z o.o.

                        Ul. Krzemieniecka 120

                        54-613  Wrocław

                        i

                        PGF  HURT Sp. z o.o.

                        Ul. Zbąszyńska 3

                        91-342  Łódź

 

 Cena oferty brutto:        369.716,31 PLN    

(słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście złotych i 31/100)

                       

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta spełnia warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta.

 

   ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

    

 

 


 Strona ZOL Gniezno