Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
 
 
Ogłoszenia - Archiwum

  

DAT. 373.318.2012                                                                       Gniezno, dnia 25.09.2012r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zamówienie publiczne:  zapytanie ofertowe o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 14.00 euro na wymianę szyb na szyby bezpieczne P-3 

Zamawiający:   Zakład Opiekuńczo Leczniczy SP ZOZ

                          Ul. E. Orzeszkowej 27

                          62 – 200  Gniezno

 Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego wybrano ofertę:

                         „EKO – OKNA” S.C.

                          Ul. Powstańców Wlkp. 22

                          62 – 200  G n i e z n o

                        - cena 1m2 szyby brutto:            208,48 PLN    

                          (słownie: dwieście osiem złotych i 48/100)

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza cenowo dla Zamawiającego.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty:

 

Nr oferty

 

Wykonawca

Liczba punktów

 w kryterium :  cena 100%

 

1

 

 

 

 

 

 

2.

 

„OKNO – TECH” Z.P.U.

STOLARKA PCV I ALUMINIOWA

ROLETY, ŻALUZJE, ROLOZASŁONY

Ul. Daszyńskiego 2

76 – 200  S ł u p s k

 

„EKO – OKNA” S.C.

Ul. Powstańców Wlkp. 22

62-200 G n i e z n o

 

99,70

 

 

 

 

 

 

100

 

 

   ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

    

 

 


 Strona ZOL Gniezno