Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
 
 
Ogłoszenia-Archiwum

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W DZIEDZINE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z JEDNOCZESNYM PEŁNIENIEM FUNKCJI KIEROWNIKA DZIAŁU MEDYCZNEGO

Komisja powołana zarządzeniem nr 6/2012r. z dnia 18.01.2012r. Dyrektora Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Gnieźnie, ul. Elizy Orzeszkowej 27, informuje, że:

w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert wybrano oferenta:

Prywatny Gabinet Lekarski

Maciej Szymańczyk

Ul. Sienkiewicza 1

62 – 200 Gniezno, 

Oferent może wnieść odwołanie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego.

Gniezno, dnia 27.01.2012r.                                   Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                             

                                                                                                   Magdalena Helik

                                                                                 

 

     ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

    

 

 


 Strona ZOL Gniezno