Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
Ogłoszenia - Archiwum

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PSYCHOLOGII

 Komisja powołana zarządzeniem nr 23/2011r. z dnia 19.12.2011r. Dyrektora Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Gnieźnie, ul. Elizy Orzeszkowej 27, informuje, że:

 w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert wybrano oferenta: 

Gabinet Psychologiczny

Monika Wiśniewska

Os. Piastowskie 14 A/2

62 – 200 Gniezno

 

Oferenci mogą wnieść odwołanie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego.

Gniezno, dnia 30.12.2011r.                                   Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                 

                                                                                              Magdalena Helik

.

  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 


 Strona ZOL Gniezno