Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
Ogłoszenia-Archiwum
 


 

Gniezno, dnia 31.10.2011r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamówienie publiczne:  przetarg nieograniczony na dostawę leków i materiałów medycznych

Zamawiający:   Zakład Opiekuńczo Leczniczy SP ZOZ

                          Ul. E. Orzeszkowej 27

                          62 – 200  Gniezno

                         Zamawiający na podstawie art. 92 ustawy – Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę leków i materiałów medycznych wybrano ofertę:

                         PGF „URTICA Sp. z o.o.

                         Ul. Krzemieniecka 120

                         54 – 613  W r o c ł a w

                        - cena oferty brutto:       344.230,08 PLN 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta:

 

Nr oferty

 

Wykonawca

Liczba punktów

 w kryterium :  cena 100%

 

1

 

PGF „URTICA” Sp. z o.o.

Ul. Krzemieniecka 120

54 – 613  Wrocław

 

100

 

      ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno