Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
Ogłoszenia - Archiwum
 
Data zamieszczenia 21.10.2003

OGŁOSZENIE
O   PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30.000 EURO

Zakład Opiekuńczo  Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 62 – 200  Gniezno, Ul. E. Orzeszkowej 27, woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, tel. 061 4262455, fax 061 4262458, e-mail: zol@zolgniezno.com.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na usługę przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów ZOL w Gnieźnie (PKWiU: 55.52.1)

Termin realizacji (wymagany)  - 2004.01.01.  -  2006.12.31.

Wadium  -  10.000,-zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
    
cena (koszt)             - 95%
    
termin płatności      -   5%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 9,  lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Grzegorz Pluta, tel. 061 4262455 w. 16, lok. 9, w godzinach 1000  -  14 00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 2.

Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2003r. o godzinie 09 00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.11.2003r. o godzinie 10 00 w siedzibie zamawiającego, lok. 1.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie  art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Data zamieszczenia 09.12.2003

OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 62 - 200 Gniezno, ul. El. Orzeszkowej 27, woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, tel. 0-61 426 - 24 - 55, fax: 0-61 426 - 24 - 58, e-mail: zol@zolgniezno.com.pl

informuje o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów ZOL w Gnieźnie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 157, poz. 68020 z 2003r.

Złożonych ofert: 3, z czego wykluczono lub odrzucono bez rozpatrywania: 0

Cena najtańszej oferty (z VAT) 7,60 zł /osobodzień, najdroższej: 10,00 zł/osobodzień

Podpisano umowę z firmą:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Eksport - Import "Martina"
88 - 400 Żnin, ul. Mickiewicza 37

Cena (z VAT): 7,60 zł/osobodzień , w tym podatek VAT: 0,50 zł Termin płatności: 15 dni

Gniezno, dnia 09.12.2003r.

 

         ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 Strona ZOL Gniezno