Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Organ założycielski
Organy zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
Ogłoszenia - Archiwum
 


 

 

Ogłoszenie

o zamówieniu publicznym
 usługi ochrony Zakładu wraz z obsługą wewnętrznej centrali automatycznej sygnalizacji pożaru

 

Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27
Tel. 061  426-24-55,   Fax: 061  426-24-58

 Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie

 Specyfikacja

Specyfikacja

 Oferta

Załącznik 1

 Umowa

Załącznik 2

 Doświadczenia

Załącznik 3

 Oświadczenie

Załącznik 4

 Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ na usługi    ochrony Zakładu wraz z obsługą wewnętrznej centrali automatycznej sygnalizacji pożaru

Zapytanie

Gniezno, dnia 12.04.2011r.

 

Zawiadomienie o wyborze  najkorzystniejszej oferty.

 

Zamówienie publiczne: przetarg nieograniczony na usługi ochrony Zakładu wraz z     obsługą wewnętrznej centrali automatycznej sygnalizacji pożaru.

 

Zamawiający:    Zakład Opiekuńczo Leczniczy SP ZOZ w Gnieźni        62-200 Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ustawy – Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na usługi ochrony Zakładu wraz z obsługa wewnętrznej centrali automatycznej sygnalizacji pożaru:

 

I.                   Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Jest to oferta:

Przedsiębiorstwo Usługowe „KERIM” Mirosław Hendel

26-611     Radom, ul. Sandomierska 14a

 

             Uzasadnienie wyboru:

             Oferta najkorzystniejsza cenowo:

                - cena oferty: 6,37 PLN brutto za 1 roboczogodzinę

                - punktacja oferty:    100 pkt

 

II.                Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym:

1.      Przemysław Przygoński „DETEKTOR”

62-800 Kalisz, ul. Narutowicza 2/3

- cena oferty:              9,10 PLN brutto za 1 roboczogodzinę

- punktacja oferty:     70,00 pkt

 

                  2.   Agencja Ochrony Osób i Mienia

                         Jerzy Aleksander Ślęczka

                         01-926 Warszawa, ul. P. Nerudy 9/21

                         - cena oferty:               8,44 PLN brutto za 1 roboczogodzinę

                         - punktacja oferty:     75,47 pkt

 

3.      Przedsiębiorstwo Usługowe „KERIM”

Mirosław Hendel

26-611 Radom, ul. Sandomierska 14a

- cena oferty:               6,37 PLN brutto za 1 roboczogodzinę

- punktacja oferty:    100 pkt                

 

4.      „PROTECT” Spółka z o.o.

61-369 Poznań, ul. Wagrowska 6

- cena oferty:              10,46 PLN brutto za 1 roboczogodzinę

- punktacja oferty:     60,90 pkt

 

5.      „PORTOS” Sawicki i Perz Sp.J.

03-216 Warszawa, ul. Modlińska 6

- cena oferty:               7,26 PLN brutto za 1 roboczogodzinę

- punktacja oferty:     87,74 pkt

 

6.      „JANTAR” Spółka z o.o.

76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71

- cena oferty:               11,68 PLN brutto za 1 roboczogodzinę

- punktacja oferty:       54,54 pkt

 

7.      „POZIOM POLSKA” Sp. z o.o.

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Husarska 20

„POZIOM” Sp. z o.o.

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Mieszka I 39

- cena oferty:                 8,49 PLN brutto za 1 roboczogodzinę

- punktacja oferty:       75,03 pkt

 

8.      Agencja Ochrony Osób i Mienia „LION”

Grzegorz Jerzyk

63-100 Śrem, ul. Brzechwy 43

- cena oferty:                  8,61 PLN brutto za 1 roboczogodzinę

- punktacja oferty:        73,98 pkt

 

9.      „MULTISERVICE” Sp. z o.o.

09-410     Płock, ul. Zbożowa 7

- cena oferty:                   9,79 PLN brutto za 1 roboczogodzinę

- punktacja oferty:         65,07 pkt

 

10.  AGENCJA „SECURA SECURITY”

Wiesław Bartkowiak, Wiesław Święcichowski

62-200 Gniezno, ul. Wrzesińska 58

- cena oferty:                  14,76 PLN brutto za 1 roboczogodzinę

- punktacja oferty:         43,16 pkt

 

11.  DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o.

59-220 Legnica, ul. N.M.Panny 5e

- cena oferty:                   12,82 PLN brutto za 1 roboczogodzinę

- punktacja oferty:           49,69 pkt

 

12.  Grupa „HUNTERS” Sp. z o.o.

62-065 Grodzisk Wlkp., ul. Bukowska 114

- cena oferty:                     9,72 PLN brutto za 1 roboczogodzinę

- punktacja oferty:           65,53 pkt

 

13.  ALFA GUARD SECURITY

83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 10

- cena oferty:                     7,84 PLN brutto za 1 roboczogodzinę

- punktacja oferty:           81,25 pkt

 

III.              Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

1.      „DETEKTOR” Przemysław Przygoński

62-800 Kalisz, ul. Narutowicza 2/3

                        Uzasadnienie:

                       Nieuzupełnienie oferty o żądane dokumenty/oświadczenia na    podstawie art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych i tym samym na  podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 i ust. 4 wykluczono z postępowania

2.      „JANTAR” Spółka z o.o.

76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71

  Uzasadnienie:

                       Nieuzupełnienie oferty o żądane dokumenty/oświadczenia na    podstawie art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych i tym samym na  podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 i ust. 4 wykluczono z postępowania

                  3.      AGENCJA SECURA-SECURITY”

W. Bartkowiak i W. Święcichowski

62-200 Gniezno, ul. Wrzesińska 58

  Uzasadnienie:

                       Nieuzupełnienie oferty o żądane dokumenty/oświadczenia na    podstawie art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych i tym samym na  podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 i ust. 4 wykluczono z postępowania

4.      ALFA GUARD SECURITY

83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 10

  Uzasadnienie:

                       Nieuzupełnienie oferty o żądane dokumenty/oświadczenia na    podstawie art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych i tym samym na  podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 i ust. 4 wykluczono z postępowania

IV.             Termin, po upływie którego umowa może być zawarta  -  18 kwietnia 2011 roku.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty podlega publikacji na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.

 

Gniezno, dnia 22.03.2011r.

 

Gniezno, dnia 27.04.2011r.

O G Ł O S Z E N I E

O     W Y B O R Z E    O F E R T Y

         W związku z odmową zawarcia umowy na świadczenie usługi  ochrony Zakładu wraz z obsługą wewnętrznej centrali automatycznej sygnalizacji pożaru przez Przedsiębiorstwo Usługowe „KERIM” – Mirosław Hendel  26-611 Radom, ul. Sandomierska 14A, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego wybrano ofertę firmy „PORTOS” – Sawicki i Perz Sp.J.

03-216 Warszawa, ul. Modlińska 6

Cena oferty:  7,26 PLN brutto za 1 roboczogodzinę.

 

 

    ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 

 

 


 Strona ZOL Gniezno