Strona ZOL Gniezno  

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP   
 

Ogłoszenia - Archiwum
   

O g ł o s z e n i e

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ w Gnieźnie

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

  1. Remont W.C. pacjentów – odcinek III.
  2. Remont pomieszczenia higieniczno – sanitarnego personelu – odc. III.
  3. Remont pomieszczenia higieniczno – sanitarnego personelu – odc.  II.

Zapytanie ofertowe Nr DAT.373/II.1.2016

            Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe

Anna Kapelińska

62 – 200  Gniezno,

Os. Łokietka 17A/2

Uzasadnienie wyboru:

oferta spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Gniezno, dnia 01.02.2016r.

 

       ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

   

 


Aktualizacja 2016-02-18 12:03  Strona ZOL Gniezno