Strona ZOL Gniezno  

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
 

Ogłoszenia - Archiwum

 

 

Ogłoszenie

o zamówieniu publicznym
Dostawa leków
     Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 429582 –2013                 data zamieszczenia: 22.10.2013 

Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27
Tel. 061  426-24-55,   Fax: 061  426-24-58

 Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie

 Specyfikacja

Specyfikacja

 Średnioroczne zużycie leków

Załącznik 1

Oferta

Załącznik 2

 Umowa

Załącznik 3

Oświadczenie

Załącznik 4

Wykaz wykonywanych dostaw

Załącznik 5

Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu leków i materiałów medycznych

Załącznik 6

                                                                Gniezno, dnia 25.10.2013r.

Zamawiający: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gnieźnie, działając na podstawie art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniem Przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym na dostawę leków, udziela wyjaśnień:

treść zapytania:

„1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 284 diety Fresubin Energy Drink 200 ml o smaku waniliowym – dieta wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), bezresztkowa, zawierająca białko mleka (kazeina, serwatka)(5,6g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy) (5,8g/100ml), węglowodany (maltodekstyny, cukier trzcinowy)(18,8g/100ml) o osmoralności 405 mosmol/l ?

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 285 diety Fresubin Original w opakowaniu EasyBag 500ml – dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa, zawierająca białko mleka (kazeina i soja) (3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, w-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny)(13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l?

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 323 diety cząstkowej w proszku Fresubin Protein Powder, będącą żródłem białka, o neutralnym smaku w opakowaniu jednostkowym po 300 g po odpowiednim przeliczeniu na gramy i zaokrągleniu do pełnych opakowań?”

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę podanych leków w poz. 284, 285 i 323 .

                                                      Gniezno, dnia 25.10.2013r.

Zamawiający: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gnieźnie, działając na podstawie art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniem przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym na dostawę leków, udziela wyjaśnień:

 

Treść zapytania:

„Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm. „Prawo zamówień publicznych” zwracam się z zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego na dostawę leków.

Jednocześnie zaznaczam, że termin składania ofert jest wyznaczony na 04-11-2013, więc zapytanie składam w terminie zgodnym z ustawą PZP.

1.      Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 51, 218, 236, 237, 244, 245, 259, 277, 278, 279, 352, 376 oraz 377 co umożliwi złożenie atrakcyjnej oferty po cenach producenta?”

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

                                                      Gniezno, dnia 28.10.2013r.

            Zamawiający: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gnieźnie, działając na podstawie art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniem przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym na dostawę leków, udziela wyjaśnień:

 

Treść zapytania:

„Zwracamy się z prośbą o podanie specyfikacji formatu faktury obsługiwanego przez program Eskulap, z którego Państwo korzystają zgodnie z zapisami SIWZ”.

 

Odpowiedź:

 Zamawiający posiada format faktury: KAMSOFT tekstowy dla systemu ESCULAP.

 

 

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

   

 


 Strona ZOL Gniezno