Strona ZOL Gniezno  

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
 

Ogłoszenia - Archiwum

 

o zamówieniu publicznym
Dostawa leków dla ZOL w Gnieźnie
     Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 358960-2014  z dnia 29.10.2014

Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27
Tel. 061  426-24-55,   Fax: 061  426-24-58

 

 Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie

 Specyfikacja

Specyfikacja

Szacunkowe zużycie leków

Załącznik 1

Oferta

Załącznik 2

 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik 3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 4

Wykaz osób uprawnionych

Załącznik 5

Umowa - projekt

Załącznik 6

Lista podmiotów

Załącznik 7

Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik 8

 

Odpowiedzi na zapytania

                                                                                 Gniezno, dnia 30.10.2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w                      Gnieźnie  - DAT.372.4.2014

Pytanie 1.

„Czy Zamawiający wyraża zgodę za zaoferowanie leków w innych opakowaniach handlowych niż wymienione w SIWZ. Jeśli tak, w jaki sposób przeliczyć wymaganą ilość opakowań handlowych, czy do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych opakowań w górę?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania leków w innych opakowaniach handlowych przeliczając do pełnych opakowań w górę.

 

Pytanie 2

„Czy Zamawiający wyraża zgodę za zaoferowanie leków równoważnych w innej postaci i np. leki doustne – wymiana tabl. na tabl. powlekane, kapsułki, tabl. Rozpuszczalne w jamie ustnej, tabl. musujące i odwrotnie i leków injekcyjnych – wymiana amp. na fiolki i odwrotnie?”

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania leków równoważnych w innej postaci – opisanej w pytaniu.


Odpowiedzi na zapytania                                                                                       

                                                                                       Gniezno, dnia 03.11.2014r   

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie  - DAT.372.4.2014

W nawiązaniu do zapytania w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ wyjaśniamy, co następuję:

Pytanie 1

„Czy Zamawiający,  w pakiecie zbiorczym  lp. 49 wymaga, aby preparat metoprolol bursztynianu posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby produkt wymieniony w poz. 49 posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń serca wskazane w pytaniu.

 

Pytanie 2

„Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczym lp. 49, wymaga, aby preparat  metoprolol bursztynianu, posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat ?”

Odpowiedź :

Zamawiający nie wymaga, aby produkt wymieniony w poz. 49 posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.


Odpowiedzi na zapytania        

                                                                          Gniezno, dnia 03.11.2014r.

 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie  - DAT.372.4.2014

W nawiązaniu do zapytania w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ wyjaśniamy, co następuję:

Pytanie 1

„Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie zbiorczym poz. 310, posiadał zarejestrowane wskazanie u pacjentów z zespołem krupu – ostrym zapaleniem krtani, tchawicy i oskrzeli – niezależnie od etiologii?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby produkt wymieniony w poz. 310 posiadał zarejestrowane wskazanie u pacjentów z zespołem krupu.

Pytanie 2

„Czy w pakiecie zbiorczym poz. 310, Zamawiający wymaga produktu po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?”

Odpowiedź :

Zamawiający nie wymaga, aby po zastosowaniu produktu wymienionego w poz. 310 nastąpiła poprawa stanu klinicznego w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia.


Odpowiedzi na zapytania                                                                                                   

                                                                             Gniezno, dnia 04.11.2014r.

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie  - DAT.372.4.2014

W nawiązaniu do zapytania w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ wyjaśniamy, co następuję:

Pytanie 1

„- poz. 16 Amisan x 30 tabl. – w jakiej dawce Zamawiający wymaga wyceny leku ?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w poz. 16 leku w dawce 400 mg.

Pytanie 2

„- poz. 23 Aqua pro inj. 10 ml – jakiej wielkości opakowanie należy wycenić ?”

Odpowiedź :

W poz. 23 należy wycenić 1 opakowanie zawierające 100 amp.

Pytanie 3

„- poz. 39 Azulan 100g płyn – 1 op. –czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę 1 op. X 100ml czy 1 op. x 90g?  

     – tylko takie opakowania są dostępne na rynku”

 Odpowiedź :

Zamawiający w poz. 39 wyraża zgodę na wyceną 1 op. X 100 ml 

Pytanie 4

„- poz. 63 Cathejell 25g żel 25 szt. – lek dostępny w dawce 8,5g i 12,5g x 25 szt. – w jakiej dawce Zamawiający wymaga wyceny leku ?”

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga w poz. 63 wyceny w dawce 12,5g x 25 szt.

Pytanie 5

„ – poz. 89 Czopki Glicerynowe x 10 czopków – lek dostępny w dawce 1g i 2g x 10 szt. – w jakiej dawce

      Zamawiający wymaga wyceny leku ?”

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga w poz. 89 wyceny w dawce 2g x 10 szt.

Pytanie 6

„- poz. 132 Fenactil 25mg/ml x 10 amp. – czy Zamawiający wymaga leku w dawce Fenactil 25 mg/ml – 2 ml x

    10 amp ?”

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga w poz. 132 leku w dawce 25 mg/ml – 2 ml x 10 amp.

Pytanie 7

„- poz. 133 Ferrum Lek 50mg x 30 tabl. – czy Zamawiający wymaga wyceny Ferrum Lek 100mg x 30 tabl. do  żucia czy Ferrum Lek 100mg/2ml x 50 amp.?”

 Odpowiedź :

Zamawiający wymaga w poz. 133 wyceny Ferrum Lek 100 mg/2 ml x 50 amp.

Pytanie 8

„- poz. 180 Igły do insuliny – prosimy o określenie jakiego typu igły należy wycenić”

Odpowiedź :

W poz. 180 należy wycenić igły typu insupen 3IG 0,25 x 8 mm

Pytanie 9

„- poz. 203 Lamotrix – w jakiej dawce Zamawiający wymaga wyceny leku ?

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga w poz. 203 wyceny leku w dawce 100 mg. 

Pytanie 10

„- poz. 237 Metronidazol 5g maść 10mg/g – czy należy wycenić Metronidazol 5g maść stomatologiczna 10%  czy Metronidazol 15g krem 1% żel ?  Jaką ilość opakowań należy wycenić ?”

Odpowiedź :

W poz. 237 należy wycenić Metronidazol 5 g maść stomatologiczna 10%.  Należy wycenić 10 opakowań.

Pytanie 11

„- poz. 247 Naproxen 55g żel – czy należy wycenić Naproxen 10% 55g żel ? Czy można zaoferować lek w  opakowaniu po 100g z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości ?”

Odpowiedź :

W poz. 247 należy wycenić Naproxen 10% 55g żel.

Pytanie 12

„- poz. 326 na tej pozycji pojawiają się 2 różne leki – czy zachować numerację bez zmian, czy w drugiej pozycji należy nadać kolejny nowy numer ?”

Odpowiedź :

Pozycje 326 – Serevent 50 mg należy wykreślić

Pytanie 13

„- poz. 350 Szampon p-łupieżowy – proszę o określenie nazwy handlowej szamponu lub podanie wymaganej wielkości opakowania ?”

Odpowiedź :

W poz. 350 należy przyjąć szampon przeciw łupieżowy z dzięgciem 150 ml.

Pytanie 14

„- poz. 351 Szczepionka durowo – tężcowa x 3 amp. – czy Zamawiający wymaga wyceny Szczepionki durowo  – tężcowej TyT x 1fiol. czy Szczepionki tężcowej adsorbowanej Tetana x 1 amp. ?”

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga w poz. 351 Szczepionki tężcowej adsorbowanej Tetana x 1 amp. w ilości 15 amp.

Pytanie 15

„- poz. 397 Zafiron – 50 op. – czy Zamawiający wymaga wyceny opakowań x 60 czy 120 kapsułek ?”

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga w poz. 397 wyceny opakowań x 60 kapsułek.

Pytanie 16

„- poz. 402 Zotral 10mg – brak produkcji leku w wymienionej dawce. Czy Zamawiający wymaga wyceny leku  w dawce 50mg czy 100mg ?”

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga w poz. 402 leku w dawce 50 mg

Pytanie 17

„- poz. 195 Kreon 10 000 x 50 tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku równoważnego – Neo Pancreatinum Forte 10 000j x 50 kapsułek dojelitowych ?”

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na wyceną leku Neo Pancreatinum Forte 10 000j x 50 kapsułek dojelitowych.

 

 

 

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

   

 


 Strona ZOL Gniezno