Strona ZOL Gniezno  

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
 

Ogłoszenia - Archiwum

 

 

Ogłoszenie

o zamówieniu publicznym
Usługa żywienia pacjentów
     Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Nr 2014/S 182-321666  z dnia 23.09.2014 

Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27
Tel. 061  426-24-55,   Fax: 061  426-24-58

 Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie

 Specyfikacja

Specyfikacja

 Wymagane normy gramowe żywienia

Załącznik 1

Oferta

Załącznik 2

 Umowa

Załącznik 3

Wykaz osób

Załącznik 4

Informacja o obrotach zyskach

Załącznik 5

Wykaz urządzeń i środków transportu

Załącznik 6

Wykaz wykonanych usług

Załącznik 7

                                                      

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

   

 


 Strona ZOL Gniezno